Tijden

Sinds een aantal weken bekruipt er me een grote bezorgdheid. Ik bekeek het probleem reeds langs alle kanten, lig er soms ’s nachts wakker van, maar ik kom er niet uit, vind geen oplossing

Ergens, terwijl er een virus over de wereld ronddwaalde, gebeurde er iets in onze Nederlandse taal dat mij volledig ontging. Uitgebreid googelen bracht geen soelaas. Noch de oorsprong, noch de reden, noch de verklaring,… niets vind ik terug. Ondertussen vrees ik voor de leerlingen en leerkrachten die het in de toekomst over de periodes in de geschiedenis moeten hebben. Hoe gaan zij ooit een nieuwe tijdbalk in beeld brengen?

De verschillende tijdsperiodes op zo’n balk, die in zowat elk klaslokaal hangt, beslaan al gauw enkele eeuwen tot een paar millennia. Elk tijdvak kreeg een ander kleurtje om de leerlingen te helpen met het memoriseren van de diverse geschiedkundige periodes.

Hoe, vraag ik me nu elke keer weer af wanneer ik de media hoor spreken over ‘in tijden van Corona’, gaat men deze ‘tijden’ ooit toevoegen aan die balk? Er is niet alleen het probleem van de duur van de volledige periode – dat weet nu uiteraard nog niemand – maar meer nog is er de opdeling in verschillende ‘tijden’. Gaat het hier over de Chinese Coronatijd, de Europese Coronatijd, de Wereldwijde Coronatijd? Ik weet het niet. In elk geval, een periode van, laten we zeggen een paar jaar, nog eens opdelen in verschillende stukjes van maanden, leidt op zijn best tot minuscule streepjes op die tijdlijn. Op voorwaarde dan nog dat periodes als de Oudheid en de Middeleeuwen zeer breed worden uitgemeten. Zouden de vier muren van een klaslokaal nog volstaan om het er op te krijgen? Of moet het onderwijs overgaan tot één balk per school die de muren van de refter bekleedt?  Kan iemand dat eens berekenen zodat ik niet langer hoef te piekeren?

Of …. Wat als er gewoon over ‘de Coronatijd’, ‘de Coronocrisis’, ‘ten tijde van Corona’ of zelfs ‘in deze tijd van Corona’ zou gesproken worden, dan hoef ik  geen waanbeelden meer te krijgen van klaslokalen die volledig verzwolgen worden door een gigantische tijdsbalk.